founding member of BAT.architectuur
DDM ARCHITECTUUR                                                                                                                                                                                                           
leder project van DDM.ARCHITECTUUR is het resultaat van een onderzoek naar de best mogelijke ruimtelijke antwoorden op de architecturale  
vragen die ons gesteld worden.

Vanuit die ambitie worden binnen het kader van culturele, stedenbouwkundige, budgettaire, maatschappelijke en technische randvoorwaarden  
verschillende ontwerpstrategien uit het rijke verleden en het veranderende heden tegen elkaar afgewogen. Binnen dit spanningsveld groeien de  
contouren van onze ontwerpen.

DDM.ARCHITECTUUR is daarenboven bijzonder geboeid door de uitdaging die ligt in de materialisatie van het ontwerpresultaat.

Door middel van een nauwgezette technische uitwerking stellen we het ontwerp in iedere fase in vraag, openen er zich soms nieuwe perspectieven  
die dwingen tot aanpassingen en kan worden geanticipeerd op vragen die zullen opduiken tijdens het uitvoeringsproces.
Door deze werkmethode kam DDM.ARCHITECTUUR aan de uitvoerders de tools aanreiken om het ontwerp accuraat te materialiseren binnen de  
contouren van de gemaakte afspraken.

Ontwerpstrategie, randvoorwaarden en materialisatie worden zo doorheen het volledige ontstaansproces, van concept tot oplevering, in evenwicht,  
gehouden om zo een duurzame bijdrage te leveren aan een eigentijds ruimtelijk kader waarin menselijke activiteiten zich ten volle kunnen ontplooien.

Dirk De Meyer
ONTWERPBENADERING