project data
project ontmoetingscentrum club 77
locatie Tielt (België)
klant stadsbestuur Tielt
status gerealiseerd
credits
structuur Abicon
landschap Aldrik Herman
beelden Peter Verplancke, Dieuwertje Komen
project data
project ontmoetingscentrum club 77
locatie Tielt (België)
klant stadsbestuur Tielt
status gerealiseerd
credits
structuur Abicon
landschap Aldrik Herman
beelden Peter Verplancke, Dieuwertje Komen
X

ONTMOETINGSCENTRUM CLUB 77

Het ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum CLUB77 te Schuiferskapelle werd voorafgegaan door een haalbaarheidsstudie voor het renoveren van de bestaande gebouwen op het terrein.

Op basis van de resultaten van dat onderzoek evolueerde de opdracht tot een nieuwbouwproject met de delicate uitdaging een hedendaags openbaar gebouw met openbare ruimte vorm te geven binnen een bestaande landelijke dorpscontext.

Het bouwprogramma omvat een polyvalente zaal, vergaderzalen, een uitleenpost voor de stadsbibliotheek en lokalen voor de academie en stadsdiensten, aangevuld met diverse ondersteunende functies.

Organisatorisch vormt een centrale ingang, palend aan het pleintje, het scharnierpunt waarrond alle andere functies georganiseerd zijn zodat de circulatieruimte geminimaliseerd en de bruikbare ruimte gemaximaliseerd kan worden.

Alle basisfuncties zijn terug te vinden op het gelijkvloers zodat een maximale toegankelijkheid van de ruimtes verzekerd is.

Een S-vormige inplanting gaf de beste mogelijkheden om privacy te maximaliseren en overlast te minimaliseren voor de omwonenden.

Door het inplanten van het bouwvolume langs de beide straten worden de twee straatbeelden verder gezet en door de terugtrekking van het bouwvolume op de hoek wordt plaats gemaakt voor een omsloten publieke buitenruimte die bij evenementen als verlengde van de zaal kan fungeren.

Laden en lossen voor en na evenementen, net als parkeren, zal op een met beplanting en oude schoolmuren afgezoomd binnengebied gebeuren.

Het 1-bouwlaag hoge basisvolume wordt langs de 2 straten afgedekt met hellende daken, een bouwtypologie die aansluit bij de dorpsomgeving.

Het hellende dak biedt de polyvalente zaal extra volume en langs de Henri D’Hondtstraat wordt een 2de verdiep gerealiseerd.

Bij de materiaalkeuze is gestreefd naar het realiseren van een sterk volume dat zich toch integreert in zijn omgeving. Enerzijds is er de eigentijdse staalstructuur die bekleed werd met sandwichpanelen in hout en isolatie wat resulteerde in een snelle en lichte bouwmethode. Anderzijds is er de bekleding van dit volume met een zeer traditioneel modulair bouwmateriaal in de vorm van stormpannen in rood gebakken aarde.

De mogelijke tegenstelling tussen eigentijdse bouwmethode en landelijke omgeving werd opgegeven door 2 modulaire bouwtechnieken uit heden en verleden te combineren.

De voet van het volume is afgelijnd met een beschermende plint in grijs sierbeton, een eigentijdse variant van een plint in blauwe hardsteen.

De maten van het gebouw en gevelperforaties konden worden bepaald op basis van de module van de dakpannen. En door de maatvastheid van de achterliggende structuur in staal konden die maten van bij aanvang tot bij montage tot in de perfectie worden gerespecteerd.

Het herkenbare effect van pannen op dak en gevels is hierdoor een rustgevend ritme geworden.