project data
project Gangzhou Daily Cultural Center
locatie Guangzhou (China)
klant Guangzhou Daily Group
status wedstrijd op uitnodiging
credits
structuur Bureau D'étude Greisch
arhitect BAT.architectuur, O-Office
MEP Bureau D'étude Greisch
landschap BAT.architectuur, O-Office
beelden BAT.architectuur, O-Office,G-2 architectural graphics
project data
project Gangzhou Daily Cultural Center
locatie Guangzhou (China)
klant Guangzhou Daily Group
status wedstrijd op uitnodiging
credits
structuur Bureau D'étude Greisch
arhitect BAT.architectuur, O-Office
MEP Bureau D'étude Greisch
landschap BAT.architectuur, O-Office
beelden BAT.architectuur, O-Office,G-2 architectural graphics
X

Guangzhou Dail Cultural Center

Het Belgische architectenbureau BAT.architectuur stond samen met het Chinese O-Office en Greisch Engineering Office op de shortlist van een groep van 9 internationale bureaus waaronder Zaha Hadid Architects en Studio Fuksas om een ??voorstel te doen voor het Guangzhou Daily Group Cultural Center, het hoofdkantoor en het museum van de Guangzhou Daily: de eerste krantengroep op het vasteland van China.

De opdracht riep op tot het ontwerp van een cultureel centrum dat bestond uit het krantenmuseum, kantoren en woningen. De ontwerpaanpak van BAT.architectuur en O-Office heeft tot doel een nieuwe stedelijkheid te creëren in de stad Guangzhou. Dit wordt niet bereikt door extreme vormen of overmatige materialen en kleuren, zoals vaak gebeurt in hedendaagse culturele gebouwen. In plaats daarvan stelt het project een innovatieve stedelijke figuur voor die bestaat uit vijf torenvolumes op een baldakijn van water met een poreuze begane grond die parallel aan de rivier zijn gepositioneerd, verwijzend naar de basisbestanddelen van de stad Guangzhou: de bergen en de Parelrivier.

Daarom bestaat de ontwerpstrategie uit drie ruimtelijke figuren:

-Porositeit

Op de begane grond fungeert de ruimtelijke figuur Porositeit als een ‘cultureel dorp’ dat sterk gerelateerd is aan de menselijke maat van de burgers en bezoekers van Guangzhou. Hoewel de basis van grote gebouwen over het algemeen gesloten volumes zijn die het stadsleven ontkennen, suggereert het project een meer genuanceerde en menselijke manier van interactie tussen gebouw en openbare ruimte. Een cluster van recreatieve volumes, museumvolumes en woonvolumes bepalen de contouren van een poreuze en schaduwrijke ‘tegenvorm’ voor het stadsleven, afgestemd op het klimaat van Guangzhou.

De kolommen van het baldakijn -met verschillende diameters- accentueren het cluster van volumes op grondniveau. Als bomen in een bos introduceren ze zowel structuur als afleiding in de platonische blokken van cultuurruimtes. De poreuze kwaliteit van het ‘cultuurdorp’ zorgt niet alleen voor gevarieerde relaties en routes naar de omliggende stedelijke gebieden, openbare ruimtes en landschap, maar definieert ook een fascinerende tussenruimte van micro-stedelijkheid. Het is een dichte en schaduwrijke plaats van formele en informele ontmoetingen, van aankomst en vertrek, van transfer en verblijf.

-Water Baldakijn

De tweede ruimtelijke figuur van het Water Baldakijn is een breed reflecterend wateroppervlak ondersteund door een ‘woud van kolommen’. Het fungeert als platform voor de verschillende Torens en organiseert een ontmoeting met het rivierwater, wat een unieke kwaliteit biedt aan de ruimtes in de Torens. Bovenop het baldakijn, omgeven door wateroppervlak, bevinden zich de openbare ingangen van de Guangzhou Daily Press. Het reflecterende vermogen van de luifel staat in wisselwerking met de gestructureerde materialiteit van de gevels van de torens. Een constant spel van reflectie en absorptie verleent de Torens een genuanceerde stedelijke aanwezigheid gedurende dag en nacht.

-Vijf Torens

De derde ruimtelijke figuur van de Vijf Torens herbergt het grootste deel van het programma van het project: de Guanzhou Daily Press-toren, twee kantoortorens, de museumtoren en de woontoren. De ruimtes tussen de torens bieden het project een skyline die varieert naargelang de verschillende stedelijke plekken van waaruit het wordt waargenomen. Het profiel van het Guanzhou Daily Cultural Center zal per stedelijke locatie verschillen, een genuanceerde relatie leggen tussen project en stad.

De eenvoudige volumes van de Torens - samengesteld uit rationele organisatie en circulatiesystemen - hebben de capaciteit om verschillende programma's door de tijd heen te accommoderen en zo een algemene duurzaamheid aan het project te bieden. Elke toren heeft zijn eigen ruimtelijke typologie. ‘Sky lobbies’ en ‘vides’ relateren de verschillende verdiepingen van de Torens, combineren ruimtelijke bijzonderheid met openheid, modulariteit en flexibiliteit, en introduceren daardoor een uniek en genuanceerd ruimtelijk systeem.

Samen met het landschapsontwerp introduceren de drie ruimtelijke figuren de innovatieve typologie van een 'gelaagde stedelijke topografie' die het vermogen heeft om op een genuanceerde manier te interageren met de verschillende stedelijke gebieden en op een nieuwerwetse manier het programma van het Guangzhou Daily Culture Centre te huisvesten.

Het juryrapport illustreert dat project uitzonderlijk is omdat het het Cultuurcentrum niet als een enkel gebouw beschouwt, maar eerder als een gelaagd stedelijk landschap dat probeert aan te sluiten bij de context van rivier en stad. De algemene architectonische kwaliteit van het project wordt geprezen door de jury, omdat het een innovatief voorstel biedt voor de architectuur van de hedendaagse stad.